روابط ایران و انگلیس

۳۰تیر
اعترافات جک استراو به رفتار ضد ایرانی بریتانیا

اعترافات جک استراو به رفتار ضد ایرانی بریتانیا

تنش در روابط ایران و انگلیس در پی اقدام خصمانه این کشور در توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق بالا گرفته است. همزمان با افزایش تنش در روابط دو کشور اعترافات جک استراو از رفتار ضد ایرانی بریتانیا ذیل یادداشت وی در نشریه دیلی قابل تأمل است.