روابط اجتماعی

۱۰مهر
چه رابطه ای بین هنرمندان و ابتلا به آلزایمر وجود دارد؟

چه رابطه ای بین هنرمندان و ابتلا به آلزایمر وجود دارد؟

هنرمندان، آسیب پذیرترین افراد نسبت به ابتلا به آلزایمر هستند.

۲۲فروردین
لیزر در ایجاد لبخند زیبا می تواند کمک شایانی انجام دهد

لیزر در ایجاد لبخند زیبا می تواند کمک شایانی انجام دهد

رئیس انجمن علمی لیزر پزشکی ایران اظهار کرد: لبخند از مؤلفه های مهم شادی است و بعد از چشم بیشترین قسمت از چهره انسان که در روابط اجتماعی از نظر زیباشناختی مورد توجه قرار می گیرد، زیبایی دهان، دندان و لثه است که در حین لبخند به فرد متقابل بیشتر جلوه می دهد.

۰۹خرداد
ثمره امر به معروفی که در ظاهر شکست خورده است

ثمره امر به معروفی که در ظاهر شکست خورده است

امر به معروف و نهی از منکر، دو فریضه دینی هستند که پیامدهای فراوانی در چگونگی تحقق روابط اجتماعی سالم و تأثیرات شگرفی در تحقق عدالت در روابط بشری به دنبال دارند.