روابط ابژه ای

۱۸اردیبهشت
 اُبژه و روابط ابژه ای چیست؟

 اُبژه و روابط ابژه ای چیست؟

در لغت: براخت یا آویژه یا اُبژه (به فرانسوی: objet) یک اصطلاح در فلسفه نوین است که معمولاً در برابر سوبژه(ذهن) به کار برده می‌شود. سوبژه مشاهده‌کننده و اُبژه آنچه که مشاهده می‌گردد. در ادامه بیشتر در مورد ابژه خواهیم گفت.