روئینگ

۰۵تیر
فدراسیون جهانی روئینگ تاریخ برگزاری مسابقات ٢٠٢١ را اعلام کرد

فدراسیون جهانی روئینگ تاریخ برگزاری مسابقات ٢٠٢١ را اعلام کرد

در اطلاعیه فدراسیون جهانی روئینگ تاریخ و محل برگزاری تمامی رقابت‌های جهانی این رشته مشخص شده است.