ره انتظار دوست

۱۴فروردین
برگزاری دوره آموزشی مهدویت ویژه دانشگاهیان تهرانی 

برگزاری دوره آموزشی مهدویت ویژه دانشگاهیان تهرانی 

طرح آموزش کوتاه مدت و مقدماتی معارف مهدویت، با عنوان “ره انتظار دوست” ویژه دانشگاهیان شهر تهران، به میزبانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.