ره انتظار دوست” ویژه دانشگاهیان شهر تهران، به میزبانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

۱۴فروردین
برگزاری دوره آموزشی مهدویت ویژه دانشگاهیان تهرانی 

برگزاری دوره آموزشی مهدویت ویژه دانشگاهیان تهرانی 

طرح آموزش کوتاه مدت و مقدماتی معارف مهدویت، با عنوان “ره انتظار دوست” ویژه دانشگاهیان شهر تهران، به میزبانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.