رهگیری

۱۱مرداد
رهگیری هواپیمای جاسوسی آمریکا توسط جنگنده روسیه

رهگیری هواپیمای جاسوسی آمریکا توسط جنگنده روسیه

وزارت دفاع روسیه از رهگیری هواپیمای آمریکایی توسط جنگنده‌های سوخو بر فراز دریای سیاه خبر داد.