رهگذران

۲۵بهمن
نوزاد رها شده در خیابان عابران را شوکه کرد + تصاویر

نوزاد رها شده در خیابان عابران را شوکه کرد + تصاویر

محتویات کیسه پلاستیکی کنار جوی آب خیابانی در پایتخت جمهوری آذربایجان توجه یکی از رهگذران را به خود جلب کرد.