رهروان واقعی

۳۰دی
ضرورت تمسک رهروان واقعی ولایت به یوم‌الله ۹ دی

ضرورت تمسک رهروان واقعی ولایت به یوم‌الله ۹ دی

فرماندار شهرستان قرچک گفت: ۹ دی واقعه‌ای است که رهروان واقعی ولایت باید به آن تمسک جویند.