رهبر نژاد پرستانه

۲۶اسفند
تقدیم به رهبر نژادپرستان جهان!

تقدیم به رهبر نژادپرستان جهان!

برای اطلاع یافتن از وقایع و رخداد های کاریکاتوری جامعه به این قسمت از سایت تهران نیوز مراجعه کنید