رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس

۱۶خرداد
نباید در مقابل تهدیدهای آمریکایی‌ها ساکت ماند/ وجود ولنگاری و بی‌اهتمامی در دستگاه‌های مسئول فرهنگ/ نماینده درصورت پاکیزگی زبانش باز خواهد بود

نباید در مقابل تهدیدهای آمریکایی‌ها ساکت ماند/ وجود ولنگاری و بی‌اهتمامی در دستگاه‌های مسئول فرهنگ/ نماینده درصورت پاکیزگی زبانش باز خواهد بود

رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند: در موضوع فرهنگ نوعی ولنگاری و بی اهتمامی در دستگاههای فرهنگی به چشم می خورد، زیرا در تولید کالای فرهنگی مفید و جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضرّ، کوتاهی هایی انجام می شود.