رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم قم

۱۹دی
مسئولان به بیرون چشم ندوزند/ در مذاکرات اخیر دشمنی آمریکا با ایران و اسلام آشکار شد

مسئولان به بیرون چشم ندوزند/ در مذاکرات اخیر دشمنی آمریکا با ایران و اسلام آشکار شد

رهبر معظم انقلاب با اشاره به ادامه اظهارات کینه جویانه شخصیت ها و محافل سیاسی و مطبوعاتی امریکا بر ضد نظام اسلامی و ملت ایران، از جمله ادعاهای آنها در خصوص موضوع حقوق بشر، خاطرنشان کردند: هر کسی هم که درباره حقوق بشر حرف بزند، امریکایی ها حق ندارند حرف بزنند زیرا دولت امریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا است.