رهبر فرزانه

۱۶خرداد
۱۵ خرداد نقطه عطفی در تقویم مبارزات مردم پیشوا است

۱۵ خرداد نقطه عطفی در تقویم مبارزات مردم پیشوا است

بخشدار جلیل آباد گفت : ۱۵ خرداد، روز قیام خونین مردم غیرتمند و از جان گذشته ای بود که، به نام اسلام و در حمایت از رهبر فرزانه به میدان آمدند و در مقابل نظام منحوس ستمشاهی قد برافراشتند.