رهبر حکیم انقلاب اسلامی

۲۷دی
تغییر سبک‌زندگی از مشروب‌خواری در کتاب‌های زبان تا معضل شدن مهریه زنان

تغییر سبک‌زندگی از مشروب‌خواری در کتاب‌های زبان تا معضل شدن مهریه زنان

در نشست فارس در خصوص سبک زندگی اسلامی، مصادیق مختلفی از رسوخ فرهنگ غرب در جامعه اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی نیز ارائه شد. به گزارش خبرنگار جامعه فارس،‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال در جمع پرشور هزاران نفر از دانشجویان، دانش آموزان و دیگر جوانان خراسان شمالی به موضوع «سبک زندگی» پرداختند. ایشان مفهوم […]