رهبر جریان صدر

۲۱خرداد

مقتدا صدر: کمک ارتش المهدی به ارتش عراق

مقتدا صدر رهبر جریان صدر از کمک «ارتش المهدی» به ارتش عراق در نبرد علیه گروه داعش در این کشور خبر داد.