رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه ضعیف بودن

۱۹بهمن
رهبر انقلاب: باید قوی شویم تا جنگ نشود

رهبر انقلاب: باید قوی شویم تا جنگ نشود

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه ضعیف بودن، دشمن را تشویق به اقدام خواهد کرد، بیان کردند: برای آنکه جنگ نشود و برای آنکه تهدید تمام شود، باید قوی شد.