رهبری ولی فقیه

۳۰شهریور
ثبات منطقه مرهون هدایت های رهبرانقلاب است

ثبات منطقه مرهون هدایت های رهبرانقلاب است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در کنگره شهدای دفاع مقدس در اسلامشهر تاکید کرد: ایران اسلامی به دلیل توکل بر خداوند و فهم دقیق از دین مبین اسلام و رهبری ولی فقیه و قدم برداشتن در این راه از موفقیت و ثبات در زمینه های مختلف در منطقه بوده است.