رهبری مقتدر

۲۷مهر
بزرگترین راهپیمایی جهان به‌واسطه رهبری مقتدر و ملتی وفادار انجام می‌شود

بزرگترین راهپیمایی جهان به‌واسطه رهبری مقتدر و ملتی وفادار انجام می‌شود

امام جمعه موقت تهران گفت: این حرکت عظیم و بزرگترین راهپیمایی جهان حول امام حسین(ع) در حالی رُخ می‌دهد که در گذشته به واسطه ناامنی‌های بسیار امکان چنین حضور میلیونی وجود نداشت و همه این‌ها به واسطه رهبری مقتدر و ملتی وفادار است که یک جریان انقلابی به چنین حرکتی عظیم تبدیل شود.