رهبری زنان

۰۸اسفند
زنان نقش رهبری جامعه را برعهده دارند/ دشمن در آستانه فروپاشی است

زنان نقش رهبری جامعه را برعهده دارند/ دشمن در آستانه فروپاشی است

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: اگر زنان به سمت فضیلت ها و ارزش هایی حرکت کردند، جامعه به آن سمت حرکت خواهد کرد بنابراین زنان نقش رهبری جامعه را برعهده دارند.