رهبران جوان جهان

۰۹اردیبهشت
گروه «YGL» در راه ایران

گروه «YGL» در راه ایران

اعضای گروه موسوم به رهبران جوان جهان «YGL» که در ظاهر وظیفه بهبود رابطه میان ایران و امریکا را برعهده دارند قرار است تا چند روز آینده(۲۵ اردیبهشت) وارد ایران بشوند و همایش‌هایی را در تهران و اصفهان برگزار کنند.