رهبران انقلاب اسلامی

۰۱بهمن
پرهیز رهبران انقلاب اسلامی از تمجیدهای مبالغه‌آمیز

پرهیز رهبران انقلاب اسلامی از تمجیدهای مبالغه‌آمیز

امام خمینی(ره) فرمودند: «من خوف این را دارم که مطالبی که آقای حجازی فرمودند درباره من، باورم بیاید» و مقام معظم رهبری نیز بیان داشته‌اند: «این جور بیانات، هم به ضرر من، هم به ضرر خود گوینده است.»