رها کردن نوزاد

۲۳مرداد
کشف نوزاد ۳ روزه با وضعیتی اسفناک کنار سطل آشغال

کشف نوزاد ۳ روزه با وضعیتی اسفناک کنار سطل آشغال

کشف نوزاد ۳ روزه با وضعیتی ناراحت کننده در پارک جنگلی شهرستان قوچان همگان را شوکه کرد.

۲۴خرداد
رهایی نوزاد ۲ ماهه در قبرستان

رهایی نوزاد ۲ ماهه در قبرستان

نوزاد دوماهه پسری که نزدیک دومقبره در فیلیپین رها شده بود توسط یکی از بومیان منطقه پیدا شد.

۱۶فروردین
سرنوشت سیاه یک دختر آبادانی

سرنوشت سیاه یک دختر آبادانی

زوج جوان نوزاد چند روزه شان را در جلوی در بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان رها کردند.