رهایی گروگان

۰۴بهمن
رهایی گروگان ۳ میلیارد ریالی

رهایی گروگان ۳ میلیارد ریالی

 با تلاش پلیس آگاهی گروگان ۲۹ ساله سراوانی پس از ۲ هفته اسارت از چنگال آدم ربایان آزاد شد.

۰۶اردیبهشت
رهایی گروگان با دست و پای بسته در شهریار

رهایی گروگان با دست و پای بسته در شهریار

دو مرد که به قصد اخاذی ۵۰ میلیون تومانی، مرد سالخورده‌ای را در تهران ربوده بودند، با رها کردن وی با دست و پای بسته متواری اما دو همدست آنها بازداشت شدند.