رهایی اقتصاد

۲۰اردیبهشت
ما نتوانستیم کاری از پیش ببریم/ تلاش دولت برای رهایی اقتصاد کشور از رکود است

ما نتوانستیم کاری از پیش ببریم/ تلاش دولت برای رهایی اقتصاد کشور از رکود است

استاندار تهران گفت: ما نتوانستیم کاری از پیش ببریم اما امیدواریم که چرخه اقتصاد کشور از رکود خارج بشود.