رهاسازی زنبور

۱۹خرداد
رهاسازی زنبورهای تریکوگراما در باغات انار

رهاسازی زنبورهای تریکوگراما در باغات انار

مسؤول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه گفت: از هفته آینده توزیع تریکوکارت ها در بین کشاورزان فیروزکوهی به منظور مقابله با کرم گلوگاه انار آغاز می شود.