رنگ و بوی محرم

۰۷مهر
رنگ و بوی محرم در آستان حضرت عبدالعظیم(ع)

رنگ و بوی محرم در آستان حضرت عبدالعظیم(ع)

همزمان با فرا رسیدن ایام شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) رنگ و بوی محرم را به خود گرفت.