رنگ موی بور

۱۳اردیبهشت
جنجال رنگ موی سفیرِ «بورِ احمق»! +عکس

جنجال رنگ موی سفیرِ «بورِ احمق»! +عکس

شهردار آنکارا در توئیتر و خطاب به سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشت: تو که می گفتی پلیس ترکیه به صورت افراطی از زور استفاده می کند، هم اکنون کجا هستی ای “مو بور احمق”؟!