رنگ درخشان

۱۳تیر
شناسایی سلول های سرطانی با رنگ درخشان

شناسایی سلول های سرطانی با رنگ درخشان

برای نابودی سلول های سرطانی معمولا چاره ای جز جراحی وجود ندارد، اما شناسایی دقیق این سلول ها و تومورها چالشی مهم است که با استفاده از نوعی رنگ درخشان می توان بر آن غلبه کرد.