رنگ‌ها

۱۵خرداد
مغز چگونه رنگ‌ها را پردازش می‌کند؟

مغز چگونه رنگ‌ها را پردازش می‌کند؟

دانشمندان موفق به شناسایی شبکه‌های عصبی شده‌اند که مسئول رمزگذاری رنگ‌ها در مغز هستند.