رنگ‌های مصنوعی غیرمجاز

۲۱بهمن
توقیف دو برند زعفران‌ با رنگ‌های مصنوعی

توقیف دو برند زعفران‌ با رنگ‌های مصنوعی

مدیرکل استاندارد تهران از توقیف دو زعفران رشته‌ای غیراستاندارد با نام‌های تجارتی محبوب و گلچین عجم خبر داد.