رنکینگ جهانی فوتسال

۰۴مهر
سقوط فوتسال ایران در رنکینگ جهانی

سقوط فوتسال ایران در رنکینگ جهانی

فوتسال ایران در جدیدترین رنکینگ جهانی بهترین های فوتسال جهان با دو پله سقوط به رتبه پنجم جهان رسید.