رنکینگ باشگاه های جهان

۱۶بهمن
سقوط پرسپولیس و استقلال در رنکینگ جهانی

سقوط پرسپولیس و استقلال در رنکینگ جهانی

سقوط پرسپولیس و استقلال ؛ پرسپولیس ۴ و استقلال ۵ پله در جدید‌ترین گزینش بهترین‌های جهان سقوط کردند.