رنج کارگران

۱۷اردیبهشت
رنج کارگران از بی‌توجهی به کالای ایرانی

رنج کارگران از بی‌توجهی به کالای ایرانی

دبیرکل خانه کارگر گفت: مهم‌ترین موضوع امسال توجه به شعار سال است و این شعار برای هیچ‌کس به اندازه کارگران مهم نیست. بسیاری از واحدها و کارگران ما در بخش‌های اقتصادی از بی‌توجهی و کم‌توجهی به کالای ایرانی رنج می‌برند.