رنجنامه

۰۶دی
آقای هاشمی به قطار انقلاب بازگردید/ «خط تردید» بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی شما بود/آتش فتنه‌ای که می‌افروزید، اول دامان شما را فراخواهدگرفت

آقای هاشمی به قطار انقلاب بازگردید/ «خط تردید» بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی شما بود/آتش فتنه‌ای که می‌افروزید، اول دامان شما را فراخواهدگرفت

حسین فدایی نماینده سابق مردم تهران در مجلس در پی تندتر شدن مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی، «رنجنامه تاریخی» خطاب به وی منتشر کرد.