رنجبر زاده

۱۴بهمن
حذف ۲۰ میلیون نفر از یارانه‌ بگیران در بودجه ۹۷

حذف ۲۰ میلیون نفر از یارانه‌ بگیران در بودجه ۹۷

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال ۹۷ پیشنهاد شده بود که ۴۰ میلیون یارانه‌بگیر حذف شود. مجلس این موضوع را اصلاح کرد و به دولت اجازه داد که به ۵۶ میلیون نفر یارانه بدهد. آن ۲۰ میلیون نفر ضرورتی برای دریافت یارانه ندارند، ولی متاسفانه می‌گیرند.