رنامه اتمی

۱۲خرداد

نفوذ “نوه بختیار”در برنامه هسته‌ای‌ایران

وی در کتابش تحت عنوان “من، یک ایرانی، جاسوس سیا و موساد بوده ام”، از فعالیت عجیب اش و پشت صحنه جنگ پنهانی میان ایران و ایالات متحده و اسراییل سخن می گوید.