رمضان99

۱۳اردیبهشت
جهادگران سلیمانی وار و فداکارانه به میدان ایثار آمده اند

جهادگران سلیمانی وار و فداکارانه به میدان ایثار آمده اند

اصلا جنس سردار سلیمانی جنس فداکاری بود و ایثار ، او بدون تردید یک اسطوره بدون تکرار بود که حتی شهادتش باعث اتفاقات خارق العاده ای در نسل چهارم انقلاب شد ، نسلی که با نام جهادگران این بار انسانیت را در کشورشان معنا می بخشند ، گزارش خواندنی جهادگران را در ادامه می خوانید