رمضان زاده

۳۰آبان
توهین اصلاح‌طلبان به کارگران: نگویید یخچالمان خالیست

توهین اصلاح‌طلبان به کارگران: نگویید یخچالمان خالیست

بار دیگر رسانه‌ها و افراد نزدیک به دولت به جای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم روش توهین را در پیش گرفتند، این درحالی است که توهین رئیس جمهور آمریکا علیه مردم ایران را دیپلماسی خردمندانه می‌دانند.