رمضانعلی سبحانی فرد

۰۲مرداد
رفع فیلتر تلگرام در ماه های آینده

رفع فیلتر تلگرام در ماه های آینده

رییس کمیته مخابرات مجلس رفع فیلتر تلگرام را مشروط به بهبود و افزایش امکانات و قابلیت‌های اپلیکیشن‌های داخلی دانست.