رمز گوشی

۰۸شهریور
مچ‌گیری از کسانی که بدون اجازه به گوشی شما دست می‌زنند +دانلود

مچ‌گیری از کسانی که بدون اجازه به گوشی شما دست می‌زنند +دانلود

این نرم‌افزار می‌تواند از کسانی که قصد دسترسی به اطلاعات شما را دارند و رمز گوشی‌تان را اشتباه وارد می‌کنند، عکس بگیرد.