رمز موفقیت

۱۱خرداد
رمز موفقیت شورای اسلامی شهر چیست؟ / ادارات خدمات‌رسان باید زیر نظر شورای شهر قرار بگیرند

رمز موفقیت شورای اسلامی شهر چیست؟ / ادارات خدمات‌رسان باید زیر نظر شورای شهر قرار بگیرند

عضو شورای اسلامی شهر گلستان گفت: ادارات خدمت‌رسان در شهرها به جهت بهبود عملکرد باید زیر نظر شوراهای اسلامی شهر قرار بگیرند.