رمز موفقیت پرسپولیس

۱۹مرداد
رمز موفقیت پرسپولیس چیست ؟

رمز موفقیت پرسپولیس چیست ؟

گلر پرسپولیس گفت: یک مثلی در فوتبال وجود دارد که حفظ قهرمانی به مراتب سخت‌تر از قهرمانی است. حالا حساب کنید پرسپولیس می‌خواهد برای چهارمین‌بار قهرمان شود.