رمز مودم

۱۷مهر
چگونه رمز مودم وایرلس را تغییر دهیم

چگونه رمز مودم وایرلس را تغییر دهیم

این پسورد بعد از اولین اتصال در سیستم ذخیره می شود و دفعات بعدی نیازی به وارد کردن آن نیست و همین امر باعث فراموش شدن رمز عبور از ذهن شما ما می شود و اگر بخواهید با دستگاه دیگری به مودم تان وصل شوید به مشکل برخواهید خورد.