رمز ماندگاری

۱۸دی
جوانمردی رمز ماندگاری تختی در تاریخ است/همچنان با توسعه زیرساخت‌ها از ورزش حمایت می‌کنیم

جوانمردی رمز ماندگاری تختی در تاریخ است/همچنان با توسعه زیرساخت‌ها از ورزش حمایت می‌کنیم

شهردار منطقه ۲۰ تهران، رمز ماندگاری نام این پهلوان اخلاق‌مدار را جوانمردی و دستگیری از نیازمندان برشمرد.