رمز ماندگاری تختی

۱۷دی
مردم تختی را فرزند خودشان می‌دانستند / مردمی بودن رمز ماندگاری تختی بود / تختی درباریان را رد و به دیدار آیت‌الله طالقانی رفت

مردم تختی را فرزند خودشان می‌دانستند / مردمی بودن رمز ماندگاری تختی بود / تختی درباریان را رد و به دیدار آیت‌الله طالقانی رفت

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با بیان این‌که مردم تختی را فرزند خودشان می‌دانستند، گفت: مردمی بودن رمز ماندگاری تختی بود.