رمز عظمت سردار

۱۵دی
رمز عظمت سردار شهید سلیمانی چیست ؟

رمز عظمت سردار شهید سلیمانی چیست ؟

امام جمعه شهرقدس گفت: سردار سلیمانی بنده خالص شده خداوند است. ان گوهر نایابی که امروزه ما به آن نیاز داریم اخلاص است.