رمز شکست استکبار

۱۵آبان
رمز شکست استکبار چیست ؟

رمز شکست استکبار چیست ؟

نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری بر مقابله با استکبار جهانی تاکید کرده و تحریم‌های آمریکای جهان خوار علیه ملت ایران را بی تاثیر دانست.