رمز سلامتی

۰۳دی
رمز سلامتی و طول عمر از دیدگاه طب سنتی

رمز سلامتی و طول عمر از دیدگاه طب سنتی

خبرگزاری تسنیم: یک متخصص تغذیه گفت: هر فرد با رطوبت و حرارت غریزی به دنیا می آید که رطوبت مانند روغن و حرارت مانند شعله است که این رطوبت برای روشن نگهداشتن شعله و حفظ حرارت دائم استفاده می شود و تا هنگامی که رطوبت و شعله روشن باشد، انسان زنده است.