رمز حساب

۳۰بهمن
ادعای نفوذ به اطلاعات مشترکان یک اپراتور موبایل این بار از حساب اینترنتی

ادعای نفوذ به اطلاعات مشترکان یک اپراتور موبایل این بار از حساب اینترنتی

ادعای جدیدی درباره دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای موبایل مطرح شده که اعلام می‌کند از طریق پنل کنترل حساب اینترنتی امکان تغییر غیرمجاز رمز حساب و دسترسی به برخی اطلاعات مشترکان امکان‌پذیر شده است.