رمز ارزها

۰۹بهمن
یک قدم تا رویای دور زدن تحریم‌ها با رمز ارزها

یک قدم تا رویای دور زدن تحریم‌ها با رمز ارزها

کارشناس ارشد بانک مرکزی گفت: عده‌ای معتقدند برای دور زدن تحریم‌ها می‌توان از رمزارزها به دلیل غیر قابل ردیابی بودن ارزهای مجازی در شرایط تحریم ایران استفاده مناسب کرد.